Robo10_logotyp_liggande_RGB

ÄR DU företagare eller en förening ?

I samarbete med Release Finans kan Robo10 erbjuda Funktionshyra som hjälper dig till ett hållbart företagande genom att förena klimatnytta och en allergivänlig skötsel av din gräsyta. Robo10 beräknar och optimerar utrustningen, tar hand om vinterförvaringen och ser till att utrustningen inte krånglar genom service och uppgraderingar. Om du önskar så kan du välja ett Guldavtal där Robo10 driftövervakar anläggningen under säsong. Funktionshyran innehåller även en helförsäkring samt funktionsgaranti under hela avtalstiden. Om du har flera grönytor så kan flera anläggningar ingå i ett avtal så minimeras din adminstration med endast en faktura per kvartal. Bra för cashflow/likviditet. Är 100% avdragsgill. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela interna/externa kostnader. 

Fotbollsplaner

Vi klipper varje dygn gräsplanen med 2 stycken robotgräsklippare. Det ger en tillgänglig speltid av 12 timmar per dygn alla dagar i veckan. Med en fotbollsplan motsvarande 8 000m2 så blir hela ytan genomklippt på 24 timmar. Den tillgängliga tiden för spel kan anpassas efter behov.

Bostadsrättsförening

Var klimatsmart och klipp era grönytor med lämplig robotgräsklippare. Vi kommer ut och besiktigar er grönyta och beräknar fram ett förslag som ger er en totalkostnad för en funktionshyra. Arbetstiden för robotgräsklipparen kan givetvis anpassas efter egna önskemål. Vi har många alternativ och kan också erbjuda olika säkerhetslösningar. Boka oss för ett möte och besiktning av er yta

Funktionshyra på 36 månader omfattar:

  • Robotgräsklippare
  • Installation
  • Service-vinterförvaring
  • Helförsäkring
  • Funktionsgaranti

guld - tillval vid funktionshyra

Robo10 erbjuder bevakning med hjälp av bevakningsmodul som finns som tillval på vissa modeller av robotgräsklippare. Vi övervakar driften av din robotklippare och har beredskap att ge dig support om din robot slutar att klippa av någon anledning.