Mobil logo Robo10 2

Frukostseminarie om hållbara grönytor

Hållbara grönytor - frukostseminarium med Sundber Sustainability och Reko Sund

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Ansvarsfulla och nytänkande företag bidrar till att lösa samhällets utmaningar genom att minimera risken för negativ påverkan och ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår genom nya, innovativa och värdeskapande affärsmodeller. 

Vi valde att arrangera ett frukostmöte där Patrik Sundberg hållbarhetsexpert och ägare till Sundberg Sustainability och RekoSund presenterade hur vi kan utveckla våra grönytor till att bli ännu mer hållbara. Tillsammans med Thells och Public Light presenterade vi olika exempel på metoder och lösningar som vi har utvecklat för att eftersträva hållbar grönyteskötsel. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer hur vi arbetar och hur vi tillsammans kan hjälpa dig bli mer hållbar i din verksamhet

Etiketter: hållbara grönytor