Mobil logo Robo10 2

Om oss

Peter Tengström har en lång erfarenhet och en bred kompetens med att utveckla och driva service och har varit verksam inom skog & trädgårdsprodukter, verktygsmaskiner och truckar. Intresset för robotgräsklippning började i samband med rollen som servicemarknadschef på Husqvarna AB och Husqvarna Automower®. Peter ansvarade för flera projekt inom serviceutveckling för robotgräsklippare. Här startade drömmen om att driva eget med en inriktning mot företag, kommuner, fastighetsförvaltare, hotell och konferensanläggningar. Visionen är att erbjuda näringslivet en klimatsmart metod att klippa gräs och på köpet få vackra grönytor att njuta av. 

Cecilia Tengström har tidigare arbetat som säljare, regionchef och verksamhetsutvecklare inom eftermarknad. Har mer än 20 års erfarenhet med att bygga upp nya affärsområden med bra lönsamhet i ett flertal bolag och branscher inom området service. Cecilia har arbetat inom företagsledning och styrelse.

Affärsidé

Vi erbjuder en funktionslösning för dig som har ett växande problem med underhåll av grönytor

Vision

I samarbete med Robo10 kan vi lösa ditt växande problem med att spara värdefull tid, erbjuda en kostnadseffektiv lösning som dessutom minimerar dina skadliga utsläpp i samband med Er grönyteskötsel. Detta ger våra kunder möjligheter att medverka till ett hållbart företagande

Värdegrund

Hög servicekänsla
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.

Pressmaterial