Main10 skötselavtal

För dig som redan har robotklippare eller vill äga din robotklippare och vill att Robo10 tar hand om skötseln

Beskrivning open description

Skötselavtalet tecknas tecknas för en valfri period. Normalt 12-36 månader. Avtalet omfattar skötsel av din robotklippare med tillhörande laddstation. Skötseln omfattar årlig vinterservice med förvaring. Vi hämtar och lämnar vid säsongens slut och början. Du har tillgång till vår support och vi kan hjälpa dig på plats om något problem uppstår så att robotklipparen arbetar utan driftstörningar under hela säsongen. 

  • Fast årlig avgift som debiteras inför varje säsong 
  • Valfri avtalsperiod (normalt 12-36 mån)
  • Tillgång till vår support på telefon/mail
  • Vinterförvaring med hämta/lämna service ingår
  • Tillgång till Robo10 service på plats 
Villkor open terms

Robo10 tar hand om skötseln inklusive förebyggande underhåll under hela avtalsperioden. Kostnader för reparationer utöver normalt underhåll tillkommer och debiteras vid varje tillfälle enligt gällande prislista. 

Skötselavtalet förutsätter att robotgräsklipparen är installerad professionellt med utbildad personal med material som rekommenderas av robotklippartillverkare.

Kund ansvarar för att godkänd elanslutning för robotklipparen är tillgänglig och fungerar tillfredställande

Robotgräsklippare och dess laddstation med eventuell tilläggsutrustning är kundens egendom och ansvar. Eventuella skador som uppstår pga oaktsamhet i samband med utövande av Robo10:s servicetjänster omfattas av Robo10 ansvarsförsäkring

Vanliga frågor & svar open questions & answers
Kan jag teckna Main10 för alla robotgräsklippare ?

För närvarande så kan du bara teckna Main10 för Husqvarnas modeller av robotklippare

Kan vem som helst installera robotgräsklipparen?

Main10 förutsätter att installationen är utförd professionellt av utbildad personal med rekommenderat material av tillverkaren

Behöver jag byta knivar på robotklipparen?

Main10 omfattar ej knivbyte och rengöring under säsong. Du kan isåfall teckna Main10plus så ingår knivbyte med rengöring under säsong

Vad är vinterförvaring med hämta/lämna service ?

Robo10 hämtar robotklipparen med laddstation och säkrar slingkablarna när säsongen är slut, normalt oktober-november. Vi servar, uppdaterar och rengör robotklipparen samt vinterförvarar med underhållsladdning. När säsongen startar igen så kommer vi ut och startar upp robotklipparen igen. Vi felsöker på plats om något fel har uppstått under vintern.

Fast årlig avgift, vad innebär det ?

Robo10 beräknar en årlig avgift som avtalet baseras på. Avgiften baseras på hur många robotklippare som ingår. Vinterservice med förvaring, hämta/lämna vid varje säsong, tillgång till support samt beredskap för eventuella utryckningar på plats. Årsavgiften debiteras vid årets början. Avgiften är helt avdragsgill. 

Mitt valda paket

"Main10 skötselavtal "

begär offert