Main10plus skötselavtal

För dig som redan har robotklippare eller vill äga din robotklippare och vill att Robo10 tar hand om skötseln samt bevakning av driften

Beskrivning open description

Skötselavtalet tecknas tecknas för en valfri period. Normalt 12-36 månader. Avtalet omfattar skötsel och driftbevakning av din robotklippare med tillhörande laddstation. Skötseln omfattar årlig vinterservice med förvaring samt knivbyte och rengöring under säsong efter behov. Vi hämtar och lämnar vid säsongens slut och början. Vi bevakar och du har tillgång till vår support så att vi kan hjälpa dig på plats om något problem uppstår. 

  • Fast årlig avgift som debiteras inför varje säsong 
  • Valfri avtalsperiod (normalt 12-36 mån)
  • Robo10 bevakar kontinuerligt driften
  • Tillgång till vår support på telefon/mail
  • Vinterförvaring med hämta/lämna service ingår
  • Robo10 har beredskap för service på plats 
  • Säsongsunderhåll med knivbyte och rengöring
Villkor open terms

Robo10 tar hand om skötseln inklusive förebyggande underhåll under hela avtalsperioden. Kostnader för reparationer utöver normalt underhåll tillkommer och debiteras vid varje tillfälle enligt gällande prislista. 

Skötselavtalet förutsätter att robotgräsklipparen är installerad professionellt med utbildad personal med material som rekommenderas av robotklippartillverkare samt är utrustad med Automower Connect.

Kund ansvarar för att godkänd elanslutning för robotklipparen är tillgänglig och fungerar tillfredställande

Robotgräsklippare och dess laddstation med eventuell tilläggsutrustning är kundens egendom och ansvar. Eventuella skador som uppstår pga oaktsamhet i samband med utövande av Robo10:s servicetjänster omfattas av Robo10 ansvarsförsäkring

Vanliga frågor & svar open questions & answers
Kan jag teckna Main10plus för alla robotgräsklippare ?

För närvarande så kan du bara teckna Main10plus för Husqvarnas modeller av robotklippare

Vad innebär driftbevakning?

Robo10 driftbevakar kontinuerligt alla uppkopplade robotklippare och vid ett fellarm så analyseras orsak med beslut om åtgärd i samråd med dig för att så snabbt som möjligt driftsätta igen

Kan vem som helst installera robotgräsklipparen?

Main10plus förutsätter att installationen är utförd professionellt av utbildad personal med rekommenderat material av tillverkaren

Behöver jag byta knivar på robotklipparen?

Main10plus omfattar knivbyte och rengöring under säsong. Byten och rengöring anpassas efter behovet per säsong.

Vad är vinterförvaring med hämta/lämna service ?

Robo10 hämtar robotklipparen med laddstation och säkrar slingkablarna när säsongen är slut, normalt oktober-november. Vi servar, uppdaterar och rengör robotklipparen samt vinterförvarar med underhållsladdning. När säsongen startar igen så kommer vi ut och startar upp robotklipparen igen. Vi felsöker på plats om något fel har uppstått under vintern.

Fast årlig avgift, vad innebär det ?

Robo10 beräknar en årlig avgift som avtalet baseras på. Avgiften baseras på hur många robotklippare som ingår. Vinterservice med förvaring, hämta/lämna vid varje säsong, tillgång till support samt beredskap för eventuella utryckningar på plats. Årsavgiften debiteras vid årets början. Avgiften är helt avdragsgill. 

Mitt valda paket

"Main10plus skötselavtal"

begär offert