Skötselavtal

Ni använder redan Husqvarna Automower® för att klippa gräset på företaget men vill ha hjälp med skötsel och service av robotklipparen. Låt Robo10 göra jobbet.

Beskrivning open description

Skötselavtalet tecknas för en valfri period. Normalt 12-36 månader. Driftbevakning, årlig vinterservice med hämta/lämna samt förvaring och fri support ingår alltid. Du kan själv lägga till driftbevakning med åtgärd samt knivbyte i säsong om du önskar. Allt för att avtalet skall passa dina behov

  • Vår support är öppen alla dagar i veckan med beredskap att hjälpa till på plats inom 2-3 arbetsdagar
  • Fast månadsavgift som debiteras varje kvartal i förskott 
  • Er robotgräsklippare underhålls med minsta möjliga miljöpåverkan i ett cirkulärt system med effektivare resursutnyttjande av produkter och resurser
Villkor open terms

Robo10 tar hand om skötseln inklusive förebyggande underhåll under hela avtalsperioden. Kostnader för reparationer tillkommer och debiteras vid varje tillfälle enligt gällande prislista. 

Skötselavtalet förutsätter att robotgräsklipparen är installerad professionellt med utbildad personal med material som rekommenderas av robotklippartillverkare.

Kund ansvarar för att godkänd elanslutning för robotklipparen är tillgänglig och fungerar tillfredställande

Robotgräsklippare och dess laddstation med eventuell tilläggsutrustning är kundens egendom och ansvar. Eventuella skador som uppstår pga oaktsamhet i samband med utövande av Robo10:s servicetjänster omfattas av Robo10 ansvarsförsäkring

Vanliga frågor & svar open questions & answers
Kan jag teckna skötselavtal för alla robotgräsklippare ?

För närvarande så kan du bara teckna skötselavtal för Husqvarnas modeller med Automower Connect

Kan vem som helst installera robotgräsklipparen?

Skötselavtalet förutsätter att installationen är utförd professionellt av utbildad personal med rekommenderat material av tillverkaren

Behöver jag byta knivar på robotklipparen?

Skötselavtalet omfattar ej knivbyte och rengöring under säsong. Du kan välja Driftbevakning med åtgärd så ingår knivbyte med rengöring under säsong

Vad innebär vinterförvaring med hämta/lämna service ?

Robo10 hämtar robotklipparen med laddstation och säkrar slingkablarna när säsongen är slut, normalt oktober-november. Vi servar, uppdaterar och rengör robotklipparen samt vinterförvarar med underhållsladdning. När säsongen startar igen så kommer vi ut och startar upp robotklipparen igen. Vi felsöker på plats om något fel har uppstått under vintern.

Fast månadsavgift, vad innebär det ?

Robo10 beräknar en månadsavgift som avtalet baseras på. Avgiften baseras bl.a.på hur många robotklippare som ingår. Vinterservice med förvaring, hämta/lämna vid varje säsong, tillgång till support samt beredskap för eventuella reparationer på plats. Månadsavgiften debiteras kvartalsvis i förskott. Avgiften är helt avdragsgill. 

Vad innebär driftbevakning?

Robo10 ansluter robotgräsklipparen online och bevakar kontinuerligt driften. Vid en driftstörning så uppdateras driftstatus och Robo10 kan analysera trolig orsak till problemet och vi kontaktar dig för support. Om du har valt Driftbevakning med åtgärd så åker Robo10 ut och åtgärdar problemet

Mitt valda paket

"Skötselavtal "

fr 395 :- /månad