Fel på slingan

Om indikeringslampan i laddstationen blinkar blått eller grönt sken så har du ett signalfel på din begränsningsslinga. Vi hjälper dig med felsökning och reparation

Beskrivning open description

Vi kommer ut med sökinstrument för att lokalisera felet på slingan därefter reparerar vi kabeln eller byter ut mot ny kabel om det är nödvändigt. Vi debiterar tiden för framkörning, felsökning, reparation med återställning. Kabel och skarvdon tillkommer. Om det är aktuellt med en helt ny installation får ni givetvis ett kostnadsförslag på plats

Villkor open terms

Vi felsöker och reparerar om felet går att åtgärda under rimlig tid. Om felet är svårt att åtgärda rekommenderar vi nyinstallation för delar av slingan eller hela slingan. Bedömning görs alltid på plats

Vanliga frågor & svar open questions & answers
Kan jag själv hitta kabelbrottet?

Om du har en guide ansluten så utnyttja den genom att flytta kontaktdonet från guide till höger eller vänster anslutning för begränsningslinan på baksidan av din laddstation. Om du får grönt fast sken vid någon av dessa så kan du avgöra vilken del av slingan i din trädgård som har ett avbrott och minskar därmed ner söksträckan. Titta efter synliga tecken på åverkan längs kabeln för att se om du hittar någon orsak till avbrottet

Vad behöver jag för att reparera ett kabelbrott?

Du behöver ett skarvdon som du kan köpa hos din återförsäljare samt en bit slingkabel att skarva med

Mitt valda paket

"Fel på slingan"

895 kr/ timma