Miljöpolicy och hållbart företagande

Robo10 utvecklar hela verksamheten kontinuerligt för att följa de 17 globala miljömålen. Idag arbetar vi efter fyra av de 17 målen (7, 9, 11 och 12)

Miljön och Robo10

Effektivt fördelning av resurser är för mig är att betala enbart för det jag behöver och inte behöva investera i produkter som bara används tillfälligt. Kan man dessutom dela på resurserna och få ett högre utnyttjande så minskar det behovet av överkonsumtion

Om alla privata hushåll i Sverige valde robotgräsklippning istället för traditionell gräsklippning med en fossildriven klippare så kan man få ut 97% mer klipptid baserat på motsvarande utsläpp av CO2 per säsong. Om vi lägger till offentliga grönytor, hotell och sportarenor samt grönytor runt företag så förstår ni att det finns en betydande minskning av skadlig miljöpåverkan genom robotgräsklippning.

Med en sådan teknisk överkapacitet så kan ni själva föreställa er vilken potential av resurser som finns att fördela om man väljer ny teknik samt att betala för tjänsten istället för eget ägande av en produkt.

Det är anledningen till att vi på Robo10 har utvecklat en affärsmodell som bygger på att du hyr din gräsklippning istället för att investera i produkter för gräsklippning.

Hållbara grönytor och cirkulärt företagande

Robo10 är aktiv medlem i CSR Småland för att nätverka och utveckla cirkulärt företagande. Vi återanvänder alltid reservdelar i våra hyresklippare när det är möjligt. När klipparen har uppnått sin maximala livslängd så demonterar vi och lämnar tillbaka alla delar för återvinning. Vi följer med stort intresse hur modern grönyteskötsel utvecklas så att vi kan kombinera olika metoder och erfarenheter för att möta framtida krav