Vanliga frågor och svar

Vi vill veta allt om dig för att leverera en trygg och säker robotgräsklippning. Vi gör en besiktning tillsammans med dig för att diskutera förutsättningar för en väl fungerande lösning.

Hur är det med stöldrisken ? open question

Alla våra robotklippare är ständigt uppkopplade till nätet och har en inbyggd automatisk GPS spårning om någon försöker avlägsna klipparen från sitt arbetsområde. Du och Robo10 får ett alarm från systemet när någon obehörig försöker göra något med utrustningen.

Kan man klippa dygnet runt med en robotgräsklippare? open question

Robotgräsklipparen arbetar efter ett schema som du kan justera efter behov oavsett tid på dygnet och arbetar utan buller. Beroende på batterikapacitet så varierar klipptiden och den uppladdningstid som batteriet behöver. Därför väljer man robotklippare efter den maximala yta som den skall arbeta på med hänsyn till vilken tid man önskar ha ytan tillgänglig

Ingår robotklippare i vår företagsförsäkring ? open question

Nej, eftersom robotklipparen arbetar utomhus vid ditt företag så har vi en separat försäkring för utrustningen som du hyr av oss

Våra hyresavtal har en helförsäkring som är inkluderad i hyran som täcker hela anläggningen. Självrisken är normalt 1000 kr + moms

Hur flexibla är era avtal ? open question

Robo10 har idag en stor hyresflotta av robotklippare vilket innebär att vi kan tillmötesgå de flesta förändringar som kan uppstå i samband med att behoven ökar eller minskar. Inom rimliga gränser för planering och kapacitet kan vi därför erbjuda en stor flexibilitet med effektiv ekonomi.

Vad gör jag vid en driftstörning ? open question

Robo10 bevakar driften av din robotanläggning kontinuerligt. Om det uppstår en störning så analyserar vi problemet och föreslår en åtgärd.

Om orsaken till störningen är ett tekniskt fel på utrustningen så åtgärdas det direkt av Robo10 på plats. Om orsaken är något annat så beslutar vi tillsammans hur det skall åtgärdas.

Hur vet jag när min robotklippare arbetar ? open question

Alla våra hyrklippare är uppkopplade till nätet och du får naturligtvis tillgång till din klippare via din smartphone/ läsplatta

Vilka remote funktioner kan jag använda ? open question

Du kommer att ha tillgång till att ändra klippschema, klipphöjd. Starta/pausa och parkera klipparen. Statistik samt karta över klipparens arbetsmönster. Alarm och hjälpfunktioner som också skickas ut som pushnotiser

Vill du veta mer om våra metoder?

Vi utvecklar oss ständigt för att hitta nya lösningar och är väldigt nyfikna på nya idéer. Kontakta oss gärna så får vi utveckla nya lösningar tillsammans

Kontakta oss